Het wordt verplicht alle hondenpups te chippen

DEN HAAG – Het wordt verplicht alle hondenpups te chippen. Dat dient binnen 7 weken na de geboorte van het dier te gebeuren. De eigenaar moet onder meer zijn naam, adres en woonplaats laten registeren. De ministerraad heeft dat vrijdag besloten. De maatregel gaat waarschijnlijk in het voorjaar van 2013 in.

Het chippen dient om misstanden in de fokkerij en handel met honden tegen te gaan. De gegevens van de eigenaar worden opgeslagen in een databank. Toezichthouders kunnen dan nagaan of iemand bedrijfsmatig handelt in honden. Van een mishandelde, verwaarloosde of achtergelaten hond is de eigenaar met een chip op te sporen.

Gepost in Geen categorie | Plaats een reactie

Alle puppy’s chippen vanaf 2012 Nu.nl

DEN HAAG – Alle pasgeboren honden zullen vanaf 2012 worden gechipt. Het gaat om circa 100.000 puppy’s per jaar.

Foto: Thinkstock

Het kabinet heeft vrijdag besloten tot deze maatregel om zo misstanden in de handel en fokkerij aan te pakken.

Met de chip kan de herkomst van een hond goed worden bepaald. Daardoor kan bijvoorbeeld makkelijker worden achterhaald wie de eigenaar van een achtergelaten of mishandelde hond is.

Gepost in Geen categorie | Plaats een reactie

Zeven vragen over chippen bron RTL

7 vragen en antwoorden over het chippen van je hond

Vanaf volgend jaar moeten pasgeboren puppy’s verplicht een chip krijgen. De eigenaar van een hond zonder chip wordt strafbaar en de hond illegaal. Maar wat kost zo’n chip eigenlijk? En doet het inbrengen geen pijn? 7 vragen en antwoorden over het chippen van je hond.
7 VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER HET CHIPPEN VAN JE HOND
fotoFoto

7 vragen en antwoorden over het chippen van je hond

1. Wat is een chip precies?

Een chip is een heel klein buisje van bioglas omgeven door een microcoating en is zo groot als een rijstkorrel. In het buisje zit een klein stukje elektronica. Wanneer een scanapparaat in de buurt van de chip gehouden, zendt deze een nummersignaal terug. Dat wordt door het scanapparaat opgevangen. Op het apparaat kan dan het unieke nummer afgelezen worden.

2. Hoe wordt de chip ingebracht?

Met behulp van een injectienaald wordt de chip onder de huid gebracht. Dit gebeurt tussen de schouderbladen.

3. Is het inbrengen van een chip pijnlijk?

Het inbrengen van een chip doet bijna geen pijn. Met een scherpe injectienaald wordt een klein gaatje in de huid geprikt wat verder opgerekt wordt bij het inbrengen van de chip. Dit voelt hetzelfde als de jaarlijkse inenting.

4. Kan zo’n chip door het lichaam gaan zweven?

Verhalen over chips die in het puntje van een staart terecht zijn gekomen zijn fabels. Als de chip zich al verplaatst zal dit niet veel zijn. Een verplaatsing van 2 centimeter is heel normaal. Als de chip zich toch verder verplaatst, levert dit over het algemeen geen gevaar op voor de hond.

5. Wat kost het om mijn huisdier te laten chippen?

De dierenarts rekent voor het chippen van je hond een consult en een bedrag voor het plaatsen van de chip. De prijs wordt vastgesteld door dierenarts zelf. Maar gemiddeld kun je rekenen op een gemiddelde prijs van tussen de €30 en de €50 euro.

6. Wat zijn de voordelen van het chippen?

De chip is een heel handig identificatiemiddel. De adresgegevens van de eigenaar worden aan het unieke nummer gekoppeld in een databank. De chip is onzichtbaar, het inbrengen is nagenoeg pijnloos en de chip blijft een levenslang zitten.

7. Wat zijn de nadelen van het chippen?

Dat de chip onzichtbaar onder de huid zit kan een nadeel zijn. Aan de buitenkant is niet te zien dat de hond gechipt is. Voor het aflezen van het unieke nummer is een scanapparaat nodig. Elke dierenambulance, asiel en dierenartsenpraktijk heeft tegenwoordig een scanapparaat.

bron: www.chipjedier.nl

Gepost in Geen categorie | Plaats een reactie

Kosten Chippen

Kosten Chippen

De Dierenbescherming is voorstander van de microchip. Deze chip, zo groot als een rijstkorrel, wordt met een injectienaald onder de huid ingebracht en bevat een uniek registratienummer. Het dier heeft er geen last van en kan de chip nooit verliezen.
De kosten voor het inbrengen van de chip bedragen ongeveer € 27,50. Dit is exclusief het consult.

De voordelen van chippen:
– Een chip is diervriendelijk en gemakkelijk af te lezen.
– Chippen maakt uw huisdier uniek: uw dier kan altijd geïdentificeerd worden.
– Een chip gaat een dierenleven lang mee.
– Uw huisdier voelt er niets van.
– Fraudebestendig: verwijderen is praktisch onmogelijk.
– Ook jonge dieren kunnen al gechipt worden.
– Je ziet er niks van! Een chip is niet ontsierend.
– Chippen wordt door huisdierverzekeraars vergoed.

Bron Dierenbescherming

Gepost in Geen categorie | Plaats een reactie

Aanpakken van misstanden in de hondenhandel

Aanpakken van misstanden in de hondenhandel
Geplaatst op 13 december 2010 door admin
Nieuwe aanpak van misstanden in hondenhandel en -fokkerij
Nieuwsbericht | 10-12-2010

Er komt nieuwe regelgeving om misstanden in de hondenhandel en de hondenfokkerij effectiever aan te pakken. Staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) gaat het Honden- en kattenbesluit moderniseren en het chippen/registreren van honden verplicht stellen. Ook roept hij de sector op tot meer verantwoordelijkheid en vraagt hij consumenten om beter na te denken bij de aanschaf van een hond. Dat schrijft hij vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

De maatregelen sluiten aan bij de zienswijze die de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) in opdracht van het ministerie van EL&I heeft uitgebracht en die vandaag naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Aanleiding voor de opdracht was de maatschappelijke zorg over ontwikkelingen in de fokkerij die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid of het welzijn van huisdieren. In het voorjaar van 2011 reageert Bleker op de zienswijze van de RDA op landbouwhuisdieren.

Illegale hondenhandel
Beroepsmatige hondenhandelaren en -fokkers die zich niet hebben aangemeld bij een daartoe door de overheid aangewezen instantie zijn illegaal, maar kunnen zich op dit moment voor een deel aan toezicht onttrekken. Daarom zal na de zomer het chippen en registreren van honden verplicht worden gesteld. Met dit instrument worden handelsstromen en de fokkerij inzichtelijker gemaakt en kan handhaving en opsporing effectiever plaatsvinden. De identificatie en registratie worden geleidelijk ingevoerd. Daarmee wordt na de zomer bij pups begonnen, zodat over tien jaar vrijwel alle honden gechipt en geregistreerd zijn.
De verplichting tot chippen en registratie ligt bij de fokkers,. Opsporingsinstanties maken gebruik van de gegevens. Een hond die niet gechipt is is in principe illegaal en de eigenaar is in overtreding. Op deze manier verwacht staatssecretaris Bleker dat consumenten niet langer honden zullen kopen bij illegale handelaren: “Het moet net als bij de aanschaf van een auto normaal worden dat je bij de aankoop van een hond papieren krijgt. Zo niet, dan moet je nattigheid voelen”. Met het chippen van honden kunnen ook particulieren die hun hond achterlaten beter worden opgespoord.

Modernisering
Het honden- en kattenbesluit uit 1999 wordt vervangen door een Algemene maatregel van Bestuur (AmvB) die voor meerdere beroepsgroepen gaat gelden. De AmvB zal betrekking hebben op de bedrijfsmatige handel, fokkerij, pensions, dierenspeciaalzaken en groothandels in gezelschapsdieren. De AmvB zal voornamelijk doelvoorschriften bevatten, wat ruimte biedt aan het bedrijfsleven voor het opzetten van een certificeringsysteem. Dat mag echter niet leiden tot een vermindering van het huidige beschermingsniveau van het Honden- en kattenbesluit. Staatssecretaris Bleker roept de sector op om voortvarend te werken aan de totstandkoming van een privaat certificeringstelsel.

Fokproblemen
Een aandachtspunt in de fokkerij is dat honden welzijnsproblemen kunnen hebben omdat er te ver mee wordt doorgefokt. Te denken valt aan honden met een doorgefokte mopsneus die ademhalingsproblemen hebben of honden die lijden aan oogirritaties vanwege naar binnen krullende oogharen. Dergelijke fokkerijactiviteiten zijn in wezen legaal en vinden vooral plaats in een private omgeving. De invloed die de overheid daarop rechtstreeks kan uitoefenen is beperkt. Daarom is de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied op verzoek van het ministerie van EL&I met een plan van aanpak gekomen. Het is veelbelovend dat keurmeesters bij hondenshows raskenmerken die het welzijn aantasten willen gaan bestraffen. Staatssecretaris Bleker is blij met de eerste stappen, maar verwacht ook een alerte houding van de consument: “Als je weet dat een hond pijn heeft omdat hij voor een modegril gefokt is, dan wil je zo’n dier toch niet hebben? Een hond is geen accessoire!”

Gepost in Geen categorie | Plaats een reactie

Hoe werkt chippen van een hond?

Het chippen komt in de plaats van tatoeëren, en wordt verplicht in 2011  te beginnen bij de puppy’s.

De chip kan worden afgelezen met een ISO-reader. Dierenartsen, asielen en dierenambulances beschikken meestal over dergelijke readers.

Het inbrengen van een chip gebeurt met een injectienaald en de chip wordt onderhuid aangebracht.

Het omhulsel van de chip is zodanig dat deze verkleeft aan het onderhuidse weefsel zodat de chip niet gaat zwerven door het lichaam van het dier.

De chip gegevens worden opgeslagen in een databank en de Nederlandse Databank voor Gezelschapsdieren  http://www.databankgezelschapsdieren.nl

Gepost in Geen categorie | Plaats een reactie

Het chippen van honden in het nieuws

Trouw

Nederland10 december 2010 novum
Hondenchip moet malafide fokkers afschrikken
(Novum) – Iedere hond krijgt voortaan een chip en de gegevens van de eigenaar en herkomst van de viervoeter worden geregistreerd. Daarmee kunnen malafide hondenfokkers hard worden aangepakt, schrijft staatssecretaris van Landbouw Henk Bleker (CDA) vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Met een chip en registratie kan altijd de fokker worden achterhaald. Een hond die niet is gechipt, is in principe illegaal; de eigenaar is in overtreding. Het is de bedoeling dat consumenten hierdoor niet langer honden kopen bij illegale handelaren. “Het moet net als bij de aanschaf van een auto normaal worden dat je bij de aankoop van een hond papieren krijgt. Zo niet, dan moet je nattigheid voelen”, aldus Bleker.

Ook in andere gevallen biedt de chip uitkomst, bijvoorbeeld als de hond is weggelopen van huis. De maatregel wordt geleidelijk ingevoerd. Na de zomer wordt begonnen met pups, zodat over tien jaar vrijwel alle honden zijn gechipt. Fokkers zijn zelf verantwoordelijk voor het chippen. Het was overigens al langer bekend dat de identificatie en registratie van honden volgend jaar verplicht zou worden.

De staatssecretaris komt verder in actie tegen het te ver doorfokken met honden vanwege uiterlijke kenmerken. Dan gaat het bijvoorbeeld om honden met een doorgefokte mopsneus die ademhalingsproblemen kunnen krijgen of honden met geïrriteerde ogen vanwege oogharen die naar binnen krullen.

Hoewel dit legaal is, roept Bleker de sector op om een eind te maken aan foktechnieken die het welzijn van de viervoeters schaden. Ook verwacht hij dat consumenten niet langer gepimpte poedels kopen. “Als je weet dat een hond pijn heeft omdat hij voor een modegril gefokt is, dan wil je zo’n dier toch niet hebben? Een hond is geen accessoire!”

Gepost in Geen categorie | Plaats een reactie